ویلچر برقی آلومینیومی

ویلچرهای آلومینیومی مزایای زیادی دارند، آلومینیوم متداول ترین فلز سبک با مقاومت در برابر خوردگی قوی است و می تواند رنگ سفید روشن را حفظ کند.