تیم ما

"مبتنی بر یکپارچگی، اول مشتری"
"همه چیز برای رضایت مشتری"

منطقه دفتر ما در مارس 2009 تاسیس شد. در منطقه تجاری جنوبی، مرکز تجاری شهر نینگبو واقع شده است.در حال حاضر ما بیش از 50 شریک در منطقه دفتر خود داریم.اینجا هر کسی تقسیم کار خودش را دارد.در راستای مفهوم خدمات "مبتنی بر یکپارچگی، ابتدا مشتری" و اصل خدمات "همه چیز برای رضایت مشتری"، ما سخت کار می کنیم تا مشکلات هر مشتری را حل کنیم.

تیم ما

13123123
gsfjgasjgn